Historia

Vahvoja naisia jo vuodesta 1920

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys perustettiin 28.4.1920 Helsingin Työväentalolla. Yhdistysrekisteriin yhdistys kirjattiin 31.5.1921. Yhdistyksen edeltäjä oli vuonna 1898 Helsingin Työväenyhdistykseen perustettu naisosasto.

Naisyhdistykseen on kuulunut monia kansanedustajia, joista ensimmäisiä olivat aktiivisesta toiminnastaan hyvin tunnetut Anni Huotari, Aino Lehtokoski, Hilda Seppälä ja Miina Sillanpää. Helsingin kaupunginvaltuustossa ja sen eri lautakunnissa on myös työskennellyt lukuisia naisyhdistyksen jäseniä. Näin olemme olleet jatkuvasti mukana kehittämässä ja tukemassa yhteiskuntapolitiikkaa sekä omassa kunnassa että valtakunnallisesti.

Kallioniemi ja Käpyrinne

Naisyhdistys on osallistunut alusta alkaen naisten, lasten ja vanhusten aseman parantamiseen myös käytännössä. Olemme olleet mukana perustamassa Käpyrinteen palvelutaloa ja Kesäkoti Kallioniemen lomakotitoimintaa. Yhdistyksemme jäsenet ovat edelleenkin aktiivisesti mukana vapaaehtoistyöntekijöinä.

Vähävaraisten äitien ja heidän lastensa kesävirkistystä varten ostettiin Sipoosta 1925 Kallioniemi-niminen maapalsta huviloineen, jossa käynnistyi erittäin tehokas toiminta. Vuonna 1935 sitä jatkamaan perustettiin oma kannatusyhdistys.

Naisyhdistyksen toimesta lähti 1930-luvun lopulla käyntiin myös vanhusten huolto siten, että oma vanhainkotitoimikunta alkoi kartuttaa rahastoa perustettavaa vanhainkotia varten. Hankittiin lupa ja myytiin pieniä punaisia kukkia, siitä alkoi Käpyrinteen tarina.

Vuonna 1938 perustettiin erillinen Vanhainkodin Kannatusyhdistys parantamaan vähävaraisten vanhusten elinolosuhteita. Kannatusyhdistyksen toimesta olympiavuoden 1952 alussa valmistui Käpyrinteen vanhainkoti Käpylään. Sen toiminta on tänä päivänä yhä kehittyvää ja merkittävää.

Hienoa työtä ovat naisyhdistyksen naiset tehneet ja vaalitaan jatkossakin naisten hyvää työtä!

Muu avustustyö

Talvisodan puhjettua käynnistettiin avustustyö sekä siirtoväen että muiden sodasta kärsimään joutuvien hyväksi ja sitä laajennettiin jatkosodan kuluessa perustamalla avustustoimisto ensin Helsinginkadulle ja myöhemmin HTY:n talolle. Jaettavia tarvikkeita saatiin sekä omalta ompelukerholta että Suomen Huollolta.