4. Terveyskeskuskäynnit maksuttomiksi ja maksukatot yhdistettävä

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Ns. terveyskeskuskäynnit on määriteltävä maksuttomiksi uudistettavassa asiakasmaksulaissa. Helsingissä terveyskeskuskäynnit ovat olleet maksuttomia 1.1.2013 alkaen. Maksuttomuus tulee säilyttää. Asiakasmaksuista saatavat tulot ovat vähäiset verrattuna maksujen perinnästä aiheutuviin kuluihin. Helsingin onnistunut esimerkki on mallina muillekin.

Maksuttomilla terveyskeskuskäynneillä turvataan osaltaan sairauksien varhainen toteaminen, hoito ja seuranta. Siten ylläpidetään myös ikääntyneen toimintakykyistä ja hyvää arkea. Yhteiskunnalle on merkittävästi kalliimpaa hoitaa sairauksien pahenemisvaiheista johtuva hoito erikoissairaanhoidossa, puhumattakaan lisääntyneistä palvelutarpeista ja inhimillisestä kärsimyksestä.

Tällä hetkellä terveydenhuollon asiakasmaksukatto (683 €), Kelan matkakatto (300 €) ja lääkkeiden maksukatto ovat yhteensä 1 555 euroa kalenterivuodessa. Pienituloisten, paljon sairastavien ja palveluita tarvitsevien maksutaakka on niistä huolimatta kohtuuton. Lisäksi on paljon maksuja, esimerkiksi lääkkeitä, kotihoidon ja sen tukipalvelujen maksuja, joita ei lasketa kuuluviksi maksukattomaksuihin. Niihin pienituloisilla ei välttämättä ole varaa.

Maksukattojen yhteissummaksi tulisi määritellä 775 euroa. Yksittäisten maksukattojen täyttymistä tulisi seurata myös jatkossa. Palvelut tulisivat maksuttomiksi, kun palveluista, matkoista ja lääkkeistä perityt maksut ylittävät maksukaton. Palvelut tulisivat maksuttomiksi seuraavien 12 kuukauden ajaksi.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT