2. Sote -palvelut tulee turvata yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja kohtuuhintaisesti

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Perustuslaki antaa oikeuden luottaa siihen, että jokaisesta pidetään huolta ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan. Edes taloudellinen tilanne ei saa olla esteenä palveluihin hakeutumiselle (PeVL 39/1996 vp). Asiakasmaksulain ns. kohtuullistamispykälää (11 §) on käytettävä maksujen kohtuullistamiseen tai perimättä jättämiseen.

Terveyskeskuksia käyttävät varsinkin lapsiperheet, työttömät ja eläkkeensaajat. 65 vuotta täyttäneistä 3/4 tarvitsee käyttää terveyskeskuslääkärin palveluita, pienituloiset suurituloisia useammin. Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevilla on keskimääräistä heikompi fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, suurempi sairastavuus ja korkeampi kuolleisuus. He jättävät taloustilanteensa vuoksi lääkärikäyntejä väliin, lääkkeitä ja ruokaa ostamatta. Pienituloiset ikääntyneet tarvitsevat kotipalvelua ja -sairaanhoitoa paljon enemmän kuin parempituloiset.

Palvelut, niiden saatavuus, maksujen taso ja saavutettavuus ovat oleellisia eläkeläisten toimeentulon kannalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tukea erityisesti niitä, jotka ovat heikoimmilla. Siksi neuvonnan ja ohjauksen on oltava sujuvaa ja palvelu- ja hoitoketjujen toimivia tulee toimia.

Paljon palveluita tarvitsevaa on autettava riittävästi ja oikea-aikaisesti, kuntoutusta unohtamatta. Se edellyttää saumatonta ja moniammatillista yhteistyötä.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT