3. Perintä julkisen vallan hoidettavaksi

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Perustuslain mukaan asiakasmaksut eivät saa olla este riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumiselle. Silti Suomessa ulosottoselvittelyihin päätyi lähes 420 000 asiakasmaksua vuonna 2018. Näistä sairaala- ja laitoshoidon maksuja oli lähes 126 000.

Yksityisten perintätoimistojen perimät maksut moninkertaistavat perittävät maksut. Vaikeassa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat ahdinkoon, josta voi olla mahdoton selviytyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen laskuttaminen ja perintä on palautettava julkisen vallan hoidettavaksi.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT