1. Hyvä ja inhimillinen arki on perusoikeus

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Ikääntyneet ovat yhteiskuntamme suuri voimavara ja vahvuus. He ovat omien vanhempiensa ja lastenlastensa hoitajia, vapaaehtoistoimijoita, kulttuuripalvelujen käyttäjiä sekä kuluttajia.

Meidän on puututtava mm. eläkeläisköyhyyteen. Jokaiselle ikääntyneelle on varmistettava paras mahdollinen, turvallinen ja oman näköinen arki. Heidän on saatava palvelut yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, yksilöllisen tarpeen mukaan oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin.

Palvelut on saatava yhden luukun periaatteella ja myös kasvokkain. Ikääntyneille, on turvattava digiopetus ja -tuki, laitteet, ohjelmistot ja yhteydet.
Helsingissä tulee varmistaa esteettömien ja kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen. Vuokratason kohtuullisena pitäminen on olennaista.

Koti ei ole aina, maksimaalisilla kotipalveluillakaan, oikea paikka, jos siellä ei enää ole turvallista olla. Ikääntyneille tulee turvata mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja turvalliseen asumismuotoon ja palveluihin, kuten kotihoidon palveluihin ja palveluasumisen eri muotoihin hänen niitä tarvitessa.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT