5. Kansalaistoiminnan puitteet on turvattava

Naisyhdistyksen vaaliteesit. Nämä asiat ovat meille tärkeitä:

 

Järjestöt ja yhdistykset ovat ruohonjuuritason vastuunkantajia. Niiden perustoiminta ja projektit edistävät ja lisäävät yhteisöjen ja ihmisten sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Niissä toimiminen, vapaaehtoistyö ja vertaistoiminta ovat luontevaa arjen tason yksinäisyyden torjuntaa.

Järjestöjen ja yhdistysten tekemälle työlle tulee antaa sille kuuluva arvo. Yksi tärkeä edellytys toiminnalle ovat maksuttomat tilat lähiyhteisössä. Toinen, yhtä tärkeä, asia ovat joukkoliikenteen alennetut hinnat. Eläkeläisten ja työttömien on päästävä liikkumaan harrastuksiinsa – olivatpa ne sitten liikuntaa, kulttuuria tai yhdistystoimintaa – kaikkina kellonaikoina.

 

Lisätiedot:

Irma Marttila
Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen puheenjohtaja

irma.marttila(at)hotmail.fi
puh. 050 338 3748


3.–9.4.2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys
14.4.2019 EDUSKUNTAVAALIT