Toimintasuunnitelma 2022

Naisyhdistyksen 100-vuotiaan taipaleen kunniaksi teimme historiikin ja näyttelytaulut. Korona on siirtänyt juhlallisuuksia ja näyttelyn kierrättämistä, mutta vuonna 2022 toivomme koronatilanteen rauhoittuvan ja saamme kierrätettyä näyttelyämme. Lisäksi yhdistyksen historiikkia jaetaan yhteistyötahoille.

Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen toiminnan keskiössä ovat
• uusien jäsenten hankinta, heistä huolehtiminen sekä vastuiden jakaminen
• solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, ympäristöasiat
• sosiaalisen median haltuunotto, tiedotus
• vuoden teema; Naisen arvo 2020-luvulla

Järjestönäkyvyys
Naisyhdistyksen tunnettavuutta lisätään tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Johtokunta
Naisyhdistyksen johtokunta valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa. Valitaan johtokuntaan uusia jäseniä ja mentoroidaan heitä. Johtokunta valmistelee kokouksissa esille tulevat asiat ja panee täytäntöön kokouksissa päätetyt asiat. Päätetyistä asioista jäsenistön informointia vahvistetaan ja tiedonkulkua kehitetään. Otetaan uudet jäsenet aktiivisesti mukaan toimintaan.

Valmistaudutaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Naisyhdistyksen jäsenet
Tavoitteenamme on saada uudet jäsenet mukaan toimintaan, keskustelemaan ja kertomaan toiveistaan. Valitaan uusille jäsenille kummit ja jatketaan aikaisempaa kummitoimintaa. Jäsenkirjeen lähetämme yhdistyksen jäsenille vähintään kerran vuodessa.

Kokoukset ja avoimet tilaisuudet
Järjestämme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Avoimissa tilaisuuksissa käsittelemme ajankohtaisia asioita.

Sosiaalinen media
Kotisivuille www.miinat.fi kirjoituksia, haastatteluja, tietoa avoimista tapahtumista, kokouksista.
Facebookissa https://www.facebook.com/naisyhdistys/ kuvia, tietoa kokouksista ja tapahtumista.

Koulutus ja virkistys
Osallistumme puolueen, Helsingin demarinaisten ja Helsingin piirin järjestämiin koulutuksiin ja kulttuuritilaisuuksiin.

Vapaaehtoistyö
Tehdään vapaaehtoistyötä palvelutaloissa ja vahvistetaan yhteistyötä Käpyrinteen Vantteroiden kanssa. Haetaan apurahaa Kansan sivistysrahastosta Tyttöjen Talon toimintaan.

Yhteistyö
Teemme yhteistyötä puolueosastojen, valtuustoryhmän, Helsingin ja Uudenmaan demarinaisten, Helsingin piirin sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.
Avustustoiminta kotimaassa ja kansainvälinen toiminta. Keräämme ja kohdennamme avustusta Solidaarisuudelle ja kannustamme jäseniämme myös osallistumaan.
Jatkamme yhteistyötä Tyttöjen Talon kanssa ja vahvistamme yhteistyötä myös muiden kumppaniyhdistysten kanssa kuten Kallioniemen, Kotien puolesta, Pienperheyhdistyksen, Kotorannan ja EKL:n.

Jatkamme hyvää käytäntöä pitämällä avoimia kokouksia eri järjestöissä.

Talous
Toiminnan rahoitamme jäsenmaksujen tuotolla ja haetuilla apurahoilla.

Johtokunta