Toimintasuunnitelma 2020

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry

Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen toiminnan keskiössä ovat:

  • Helsingin Sos.dem. naisyhdistyksen 100 vuotisjuhlat
  • Valmistautuminen 2021 kuntavaaleihin
  • Solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, ympäristöasiat
  • Johtokunnan osaamisen kehittäminen, vastuiden jakaminen
  • Sosiaalisen median haltuunotto, tiedotus
  • Uusien jäsenten hankinta ja heistä huolehtiminen

Järjestönäkyvyys

Naisyhdistyksen tunnettavuutta lisätään, tehdään aloitteita, kirjoitetaan lehtiin, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Johtokunta

Naisyhdistyksen johtokunta valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa. Johtokunta valmistelee kokouksissa esille tulevat asiat ja panee täytäntöön kokouksissa päätetyt asiat.

Naisyhdistyksen jäsenet

Tavoitteenamme on saada uudet jäsenet mukaan toimintaan, keskustelemaan ja kertomaan toiveistaan. Jäsenkirjeen lähetämme yhdistyksen jäsenille vähintään kerran vuodessa.

Kokoukset ja avoimet tilaisuudet

Järjestämme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Avoimissa tilaisuuksissa käsittelemme ajankohtaisia asioita. Kansainvälisessä naistenkahvilassa ja saunassa tapaamme maahamme muuttaneita naisia ja kerromme heille naisyhdistyksen toiminnasta.

Sosiaalinen media

Kotisivuilla www.miinat.fi kirjoituksia, haastatteluja, tietoa avoimista tapahtumista, kokouksista. Ne jaetaan myös yhdistyksen sivuilla Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Koulutus ja virkistys

Osallistumme puolueen, puoluepiirin, Helsingin ja Uudenmaan demarinaisten ja muiden puolueosastojen koulutukseen ja teemme teatteriretkiä.

Vapaaehtoistyö

Tehdään vapaaehtoistyötä Kantin palvelutalossa ja haetaan apurahaa Kansan sivistysrahastosta.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä puolueosastojen, valtuustoryhmän, Helsingin ja Uudenmaan demarinaisten kanssa ja osallistumme Käpyrinteen palvelutalon ja Palvelutalo Kantin Pysäkin vapaaehtoistoimintaan.

Avustustoiminta kotimaassa ja kansainvälinen toiminta

Jatkamme yhteistyötä Irakin naisten yhdistyksen ja Tyttöjen Talon kanssa.

Talous

Toiminnan rahoitamme jäsenmaksujen tuotolla ja haetuilla apurahoilla.