Toimintasuunnitelma 2018

Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen toiminnan keskiössä ovat:

  • solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, ympäristöasiat, maahanmuuttopolitiikka
  • johtokunnan osaamisen kehittäminen, vastuiden jakaminen
  • sosiaalisen median haltuunotto, koulutusta tiedotukseen
  • uusien jäsenten hankinta ja heistä huolehtiminen
  • järjestetään avoimia tilaisuuksia, tehdään rohkeaa oppositiopolitiikkaa
  • tehdään yhteistyötä demarinaisten ja eri puolueosastojen kanssa
  • osallistutaan presidenttivaalikampanjaan

Johtokunta

Naisyhdistyksen johtokunta valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa. Johtokunta valmistelee kokouksissa esille tulevat asiat ja panee täytäntöön kokouksissa päätetyt asiat.

Kokoukset ja avoimet tilaisuudet

Järjestämme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Avoimissa tilaisuuksissa käsittelemme ajankohtaisia asioita. Teemme aktiivista oppositiopolitiikkaa. Kansainvälisessä naistenkahvilassa ja saunassa tapaamme maahamme muuttaneita naisia ja kerromme heille naisyhdistyksen toiminnasta.

Naisyhdistyksen jäsenet

Tavoitteenamme on saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Kutsumme uudet jäsenet keskustelemaan ja kertomaan toiveistaan. Jäsenkirjeen lähetämme yhdistyksen jäsenille vähintään kerran vuodessa.

Sosiaalinen media

Kotisivuilla www.miinat.fi: kirjoituksia, haastatteluja, tietoa avoimista tapahtumista, kokouksista.
Facebookissa: kuvia, tietoa kokouksista ja tapahtumista.

Järjestönäkyvyys

Naisyhdistyksen tunnettavuutta lisätään, tehdään aloitteita, kirjoitetaan lehtiin, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Koulutus ja virkistys

Osallistumme puolueen, puoluepiirin, Helsingin ja Uudenmaan demarinaisten ja muiden puolueosastojen toimintaan. Teemme teatteriretkiä ja vierailuja.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä puolueosastojen, valtuustoryhmän, Helsingin ja Uudenmaan demarinaisten, TSL:n ja eri järjestöjen kanssa. Jatkamme TSL:n opintokerhotoimintaa. Osallistumme sisaryhteisöjen, kuten Kotien Puolesta toimintaan sekä Kesäkoti Kallioniemen, Käpyrinteen palvelutalon ja Palvelutalo Kantin Pysäkin vapaaehtoistoimintaan.

Avustustoiminta kotimaassa ja kansainvälinen toiminta

Osallistumme Ylen Hyvä – keräykseen. Järjestämme kansainvälisiä naistenkahviloita.
Osallistumme Maailma Kylässä -tapahtumaan ja jatkamme yhteistyötä Tyttöjen Talon kanssa.

Talous

Toiminnan rahoitamme jäsenmaksujen tuotolla.