toimintakertomus 2022

JOHDANTO

Helsingin Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen toimintavuosi käynnistyi teams-kokouksilla, koska vuodesta 2020 jyllännyt korona aiheutti vielä terveysuhkan lähikokouksien järjestämiselle. Loppuvuonna useimmat kokoukset järjestettiin hybridinä: osa osallistujista oli läsnä, osa osallistui kokouksiin teamsin välityksellä. Kevätkokoukseen 30.3. kokoonnuimme kasvotusten Helsingin Paasitorniin, syyskokous pidettiin lähikokouksena 9.11. SDP:n puoluetoimistolla. Naisyhdistyksen johtokunnan kokoukset pidettiin edelleen avoimina kokouksina.

Naisyhdistys huolehti teltan Hakaniemen markkinoille 3.7.22 Yhdistyksemme jäsenet myös päivystivät teltalla koko päivän: keskustelimme helsinkiläisten kanssa ja tapasimme myös oman yhdistyksen jäseniä. Jaoimme myös esitteitä.

 

  1. NAISYHDISTYKSEN JÄSENISTÖ

Vuoden 2022 lopussa yhdistyksessä oli 67 jäsentä, joista äänioikeus oli vain 58 jäsenellä. Syynä äänioikeuden menettämiseen oli maksamattomat jäsenmaksut. Vuoden 2022 aikana käsittelimme kokouksissa useaan otteeseen ns. rästiläisiä ja maksamattomien jäsenmaksujen perimistä.

 

2. JOHTOKUNTA JA TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Leila Vasama ja varapuheenjohtajana Raija Rantasalo.

Johtokunnan jäsenet olivat:

Anu Laaksonen, sihteeri
Riitta Jolanki, taloudenhoitaja
Hillevi Kilpeläinen
Sanna Otras
Tarja Pajunen
Neriman Al-Take
Mari Vasama

Varsinainen toiminnantarkastaja oli Juha Jaatinen.

 

3. KUNNALLISET LUOTTAMUSTOIMET

Vuonna 2022 pidettiin kuntavaalit, ja niiden jälkeen päätettiin kunnallisten luottamustoimien jakamisesta. Leila Vasama valittiin UMO-säätiön hallituksen jäseneksi.

 

4. NAISYHDISTYKSEN TOIMINTA

4.1. Naisyhdistyksen johtokunnan kokoukset 2022

Johtokunta kokoontui yhteensä 13 kertaa, joista päätösvaltaisia kokouksia oli 9, Lisäksi järjestettiin kolme (3) sähköpostikokousta. Kokouksista 11.4. ja 11.5. ja 7.12. tehtiin muistiot, koska johtokunta ei ollut päätösvaltainen.

Lisäksi pidettiin kolme sähköpostikokousta:

12.4.-13.4.22 aiheena naisyhdistyksen kesäretki Kesäkoti Kallioniemeen

30.10.-31.10.22 aiheena HTYn edustajiston jäsen esittäminen kaudelle 2023–2025

8.12.-9.12.22 aiheena osallistuminen Helsingin Demarinaisten ja UN Womenin keräykseen

 

5.1.2022 klo 16–18.30 pidettiin johtokunnan järjestäytymiskokous teamsin välityksellä. Järjestäytymisen lisäksi aiheina oli talous, jäsenasiat ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Kokoukseen osallistuivat Neriman Al-Take, Riitta Jolanki, Hillevi Kilpeläinen, Anu Laaksonen, Sanna Otras, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo, Leila Vasama ja Mari Vasama sekä Leena Saari (yhdistyksen jäsen)

7.2.2022 teams-kokous, missä keskusteltiin tulevasta kevätkokouksesta. Käytiin läpi talousohjesääntö. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Hillevi Kilpeläinen, Sanna Otras, Tarja Pajunen ja Leila Vasama sekä Leena Saari (yhdistyksen jäsen) ja Basaran Zeros (Suu-Leppävaaran demareiden jäsen)

3.3.2022 pidettiin avoin teams-kokous klo 17–19, missä hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle, liitteenä yhdistyksen tekemät aloitteet. Hyväksyttiin tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta esitettäväksi kevätkokoukselle.  Kokoukseen osallistuivat Neriman Al-Take, Riitta Jolanki, Anu Laaksonen, Sanna Otras, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo, Leila Vasama ja Mari Vasama.

11.4.2022 kokoonnuimme lähikokoukseen Tyttöjen talolle. Sonja Raunio kertoi meille kokouksen aluksi Tyttöjen talon toiminnasta ja suunnittelimme yhteistä projektia vuodelle 2023.  Kokouksessa pohdimme tilinkäytön ongelmia ja muutosten viivästymisestä Aktian taholta. Keskusteltiin suunnittelemistamme tulevista tapahtumista. Kokouksesta tehtiin muistio. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Anu Laaksonen, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo ja Leila Vasama.

11.5.22 pidettiin hybridikokous Pienperheyhdistyksessä. Kokouksen aluksi toiminnanjohtaja Juha Turtiainen kertoi Pienperheyhdistyksestä ja sen toiminnasta. Kokouksessa keskusteltiin edessä olevista vaaleista ja puheenjohtaja kannusti kaikkia mukaan vaalityöhön. Ehdotettiin, että oltaisiin yhden ehdokkaan vaalityössä, mutta sovimme, että jokainen valitsee itse oman ehdokkaansa. Yhdistyksellä ei ole omaa ehdokasta vaaleihin.  Kokouksesta laadittiin muistio. Kokoukseen osallistuivat Leila Vasama ja  Mari Vasama sekä Sirkka Sundman (yhdistyksen jäsen), teamsin kautta Hillevi Kilpeläinen ja Riitta Jolanki.

17.6.2022 teams-kokouksen teemoina mm. yhdistyksen tilinkäytön ajankohtaiset asiat. Todettiin, että taloudenhoitaja pääsee nyt maksamaan kertyneitä laskuja. Hän laatii yhdistykselle laskupohjan, jota jatkossa käytetään. Keskusteltiin jäsenasioista ja maksamattomista jäsenmaksuista. Puheenjohtaja on lähettänyt heille viestiä sähköpostitse. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki (taloudenhoitaja), Sanna Otras, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo, Leila Vasama ja Mari Vasama.

15.8.2022 teams-kokouksen aluksi Ulla Vuolanne kertoi KSR:N toiminnasta ja edellisvuoden tapahtumista. Yhdisty sai opastusta apurahahakemuksen tekemiseen. Sovittiin ajankohdat loppuvuoden kokouksille. Keskusteltiin jälleen rästiläisistä, joita edelleen 7. Päätettiin vielä yhden huomautusviestin lähettämisestä. Tarja Pajunen lupautui puhumaan potilasturvallisuudesta seuraavassa kokouksessa. Sovittiin Carolan muistamisesta hänen jäädessään eläkkeelle. Tästä ja samalla apurahahakemuksen laatimisesta Tyttöjen talon tapahtumaan KSR;ltä  pj kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen. Kokoukseen osallistuivat  Anu Laaksonen, Riitta Jolanki, Tarja Pajunen, Sanna Otras ja Leila Vasama sekä Leena Karhu-Westman (yhdistyksen jäsen)

23.8 2022 teams-kokouksessa keskusteltiin talousasioista. Sovittiin, että puheenjohtaja tekee hakemustekstin apurahaan Tyttöjen talon toimintaan KSR:ltä. Haetaan 1000 euroa. Carola Grönlundia päätettiin muistaa lahjalla, kynttilälyhty ja kortti, yhteishinta noin 50 euroa. Lisäksi päätettiin EAPN-FIN:n jäsenmaksuksi 75 euroa. Taloudenhoitaja huolehtii maksut. Päätettiin tulevien kokousten kansanedustajaehdokkaiden vierailupäivistä. 11.10. Tuula Haatainen, 7.12. Lauri Muranen, Syyskokouksen 19.11. alustajana toimii Anita Hellman. Kokoukseen osallistuivat Hillevi Kilpeläinen, Anu Laaksonen,  Riitta Jolanki, Sanna Otras, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo ja Leila Vasama.

13.9.2022 kokous pidettiin hybridinä puoluetoimistolla ja teamsissa. Tässä hybridikokouksessa käytiin läpi valmistautumista syyskokoukseen. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Hillevi Kilpeläinen, Anu Laaksonen, Neriman Al-Take, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo ja Leila Vasama.

 20.9,2022 teams-kokouksessa päätettiin ehdottaa Anu Laaksosta naisyhdistyksen ehdokkaaksi Helsingin sos.dem. piirihallitukseen. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Anu Laaksonen, Sanna Otras, Raija Rantasalo, Neriman Al-Take ja Leila Vasama.

8.11.2023 pidettiin teams-kokous, jossa hyväksyttiin taloussuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Anu Laaksonen, Sanna Otras, Raija Rantasalo, Neriman Al-Take, Leila Vasama ja Leila Vasama. 

11.10.2022 pidettiin hybridikokous HTY/Paasitornissa h 301 sekä teams. Ennen kokouksen alkua kuulimme Työministeri Tuula Haataisen kertomana Marinin hallituksen työllisyyssaavutuksista. Kokoaikaista työtä mitaten olemme siirtyneet tällä vaalikaudella Pohjoismaiden ykköseksi. Suomessa on nyt noin 100 000 työllistä enemmän kuin hallituksen aloittaessa ja työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla. Lisäksi kuulimme laajasti SDP:n keinoista parempaan työelämään.

Kokouksessa käsiteltiin tukitoimia, joilla Anu Laaksonen tulee valituksi Helsingin sos.dem. piirihallitukseen. Puheenjohtaja ilmoitti pysyvästä esteestä hoitaa tehtävää. Syyskokouksessa uuden pj:n valinta, avattiin myös mahdollisuus laajentaa hallitusta syyskokouksessa. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Anu Laaksonen, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo, Neriman Al-Take ja Leila Vasama sekä Leena Karhu-Westman (yhdistyksen jäsen).

7.12.2022 teams-kokouksen alussa SAK:n elinkeinoasioiden päällikkö Lauri Muranen alustaa energiapoliittisesta tilanteesta. Lisäksi käsiteltiin osallistumista Helsingin Demarinaisten yhteistyössä UN Womenin kanssa järjestämään keräykseen Afganistanin ja Ukrainan naisten ja lasten hyväksi 150 eurolla. Keskusteltiin rästiläisistä ja heille lähetetään uudelleen kirje painottaen jäsenmaksun maksamisen tärkeyttä monelta kantilta. Lisäksi tiedotetaan mahdollisuudesta alennettuun jäsenmaksuun. Tulevista tapahtumista keskusteltiin yhteistyöstä Tyttöjen talon kanssa, Hakaniemen torin telttavuoro varaus Naisyhdistykselle 2.7.23 sekä osallistumisesta vaalitapahtumiin. Kokouksesta laadittiin muistio. Kokoukseen osallistuivat Riitta Jolanki, Tarja Pajunen, Raija Rantasalo ja Leila Vasama.

 

4.2. Naisyhdistyksen kevät- ja syyskokoukset 2022

30.3.2022 sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Paasitornissa h. 501. Kokouksen alussa Pehmee-kollektiivin Meriam Trabelsin ja Caroline Suinnerin kertoivat, miten heidän kollektiivinsa luo yhteiskunnassa tilaa kaikenlaisille kehoille ja juhlistaa interseksuaalisuuden kauneutta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus vuodelta 2021. Käsiteltiin ja vahvistettiin toiminnantarkastajan antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä vuodelta.

9.11.2022 pidettiin sääntömääräinen syyskokous puoluetoimistolla. Kokouksen alussa Helsingin Sos.dem. piirin puheenjohtaja Anita Hellman kertoi piirin valmistautumisesta tulevan vuoden vaaleihin ja puoluekokoukseen. Anita kertoi myös omista vaaliteemoistaan: reilu työelämä, jossa voidaan hyvin ja yksinasuvien asemaa on parannettava sekä luonto, ympäristö ja eläimet.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Puheenjohtaja ilmoitettua pysyvästä esteestä hoitaa tehtävää, syyskokouksessa valittiin vuodelle 2023 puheenjohtajaksi Raija Rantasalo ja varapuheenjohtajaksi Anu Laaksonen. Tarja Pajunen, Neriman Al-Take ja Mari Vasama jatkavat johtokunnassa. Lisäksi johtokuntaan valittiin Riitta Jolanki, Leena Karhu-Westman ja Leila Vasama.

 

4.3. Kulttuuri, virkistys ja retket

Järjestimme 9.6. picnicin Seurasaareen. Tapahtuma oli onnistunut ja suunnittelemme tälle jatkoa. Picnicille osallistuivat Mari Vasama, Hillevi Kilpeläinen, Riitta Jolanki, Raija Rantasalo ja Leila Vasama sekä Eve ja Noel.

 Naisyhdistys oli vastuussa SDP:n teltasta Hakaniemen Maalaismarkkinoilla 3.7.2022.

Teltalla oli paljon kävijöitä ja vilkasta keskustelua. Vapaaehtoisina paikalla olivat Leila Vasama, Riitta Jolanki, Anu Laaksonen ja Raija Rantasalo.

Kesän retki Kallioniemeen toteutui 6.7. ja sujui mukavasti. Osallistujina Leila Vasama, Raija Rantasalo ja Anu Laaksonen sekä yksi ulkopuolinen (eli ei naisyhdistyksen jäsen). Keskustelimme Kallioniemen syystalkoista, joista Leila lupasi kertoa paremmin ajankohdan selvittyä. Kallioniemen hinnaston mukaan päivän kustannus oli 40 e, josta yhdistys maksoi puolet naisyhdistyksen jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Järjestimme myös kesätreffit Cafe Ursulaan edellisen kesän mallin mukaan. Tilaisuus järjestettiin 2.8. klo 14–16, Tilaisuuteen osallistui 7 henkilöä.

Naisyhdistyksen jäsenet kävivät 20.10.22 vierailulla eduskunnassa. Vierailua emännöi helsinkiläinen kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

 

4.4. EAPN-Fin – köyhyys, asunnottomuus

Naisyhdistys oli jäsen edelleen vuonna 2022.

 

4.5. Tyttöjen Talo

Haimme KSR:ltä apurahaa 1000 e Tyttöjen talolle järjestettävää toimintaa varten. Talon kävijöiltä kysyttiin, millaista toimintaa he haluaisivat järjestettäväksi. Apuraha tulee käytettäväksi vuodelle 2023.

 

5. NAISYHDISTYKSEN TIEDOTUS
Jäsenkirjeet

Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Kesäkuun kirjeessä kerrottiin kevään aikana järjestetystä toiminnasta ja tulevasta toiminnasta niin kesällä kuin syksyllä.

Jäsenkirje 2/2022 tehtiin 22.9. Siinä kerrottiin Naisyhdistyksen jäsenen Anu Laaksonen ehdokkuudesta Helsingin piirihallitukseen. Anu kertoi jäsenkirjeessä tietoja itsestään. Kokouksista ja tapahtumista tiedotettiin Naisyhdistyksen Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä Naisyhdistyksen kotisivuilla (www.miinat.fi). Kevät- ja syyskokouksista ilmoitettiin lisäksi sähköpostilla ja Helsingin piirin nettisivuilla. Tapahtumille tehtiin omat tapahtumasivut Facebookiin ja kotisivuille.

 

Somessa

Naisyhdistyksen toiminnasta kerrottiin aktiivisesti sosiaalisen median kautta. Meillä oli käytössä:

https://www.facebook.com/naisyhdistys

https://www.facebook.com/groups/305070295988

https://www.instagram.com/miinat.fi/

http://www.miinat.fi/

 

6. NAISYHDISTYKSEN TALOUS

Vuoden 2022 tuloslaskelma osoittaa 362,02 euroa alijäämää. Tuotot olivat yhteensä 580,05 euroa. Jäsenmaksutuloja oli 623,05 euroa. Taseen loppusumma oli 1 285,66 euroa.

 

7. SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET

Helsingin Demarinaiset 2022

Yhdistyksen varsinaiset piirikokousedustajat olivat Leena Karhu-Westman, Tarja Pajunen, Hillevi Kilpeläinen ja Neriman Al-Take. Varaedustajia olivat Anneli Velho, Mari Vasama, Anu Laasonen ja Maria Rautio.

Naisyhdistyksen Raija Rantasalo oli Helsingin Demarinaisten hallituksen jäsen vuonna 2022.

Naisyhdistyksen ja Helsingin Demarinaisten yhteistoimintaa pyritään edelleen aktiivisesti vahvistamaan ja naisyhdistyksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Demarinaisten toimintaan: Naisyhdistyksen somessa ja kotisivuilla jaetaan tietoa myös Helsingin Demarinaisten toiminnasta.

Naisyhdistys osallistui Helsingin Demarinaisten ja UN Womenin keräykseen, jonka kohteena ovat Afganistanin naiset ja lapset sekä Ukrainan sodasta kärsivät.

 

8. HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Yhdistyksen varsinaiset edustajat: Raija Rantasalo, Neriman Al-Take, Anu Laaksonen ja Mari Vasama. Varalla Sirkka Sundman, Maria Rautio, Tarja Pajunen ja Hillevi Kilpeläinen

Syyskokouksessa naisyhdistyksellä oma ehdokas Anu Laaksonen valittiin Helsingin piirihallitukseen vuodelle 2023.

Naisyhdistys otti hoitaakseen Helsingin piirin koordinoimista Hakaniemen markkinoiden telttavuoroista vastuun heinäkuussa.

 

9. KOULUTUS

Vuonna 2022 naisyhdistys ei järjestänyt omia koulutuksia, mutta osallistuimme sekä puolueen ja piirin että Demarinaisten ja Helsingin Demarinaisten koulutuksiin.

 

10, SISARJÄRJESTÖT

Sosialidemokraattinen naisyhdistys kuuluu Helsingin Kotien Puolesta yhdistykseen ja Lomakoti Kotorantaan.

Kesäkoti Kallioniemi ry 2022
Kerrottiin Kesäkoti Kallioniemestä jäsenille ja mainostettiin jäsenyyttä. Heinäkuussa järjestettiin kesäretki Kallioniemeen. Kesäkoti Kallioniemen hallituksen jäsenenä toimi Leila Vasama.

Käpyrinne ry 2022
Puheenjohtaja Leila Vasama oli Käpyrinteen hallituksessa.

 

11. EDUSTUKSET ERI JÄRJESTÖISSÄ 

Helsingin Työväenyhdistyksen valtuusto 2022
Naisyhdistyksen Irma Marttila on valtuuston jäsen.

Helsingin Työväenyhdistyksen edustajisto 2022
Varsinainen jäsen Anneli Velho, varalla Raija Rantasalo.

Myllypuron Seniorikeskuksen vapaaehtoistoiminta 2022
Toimintaan osallistui Leena Karhu-Westman

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 2022
Yhdistyksemme jäsen Marja Pihnala on ollut perustamassa Rusettia ja hän toimi puheenjohtajana, kun yhdistys perustettiin. Rusetin tarkoituksena on edistää tyttöjen ja naisten sekä naiseksi identifioitujen vammaisten henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu julkiseen keskusteluun. Naisyhdistyksen taloudenhoitaja Riitta Jolanki on tuonut johtokunnan kokouksiin tietoa Rusetin toiminnasta.

 

LOPPUSANAT

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja kokouksiin. Teams-kokouksissa keskustelu, päätöksenteko ja toisten kuuntelu ovat vaikeampia kuin kasvokkain. Keskityimme vuonna 2022 niin jäsenhankintaan kuin nykyisten jäsenten aktivointiin.

 

JOHTOKUNTA