Toiminta

Naiset, jotka rakentavat hyvinvointia

Miinat ovat vahvoja naisia, jotka välittävät ihmisistä ja hyvinvoinnista. Miinat ovat naisia, jotka eivät reagoi tunteella, vaan toimivat tunteella. Jo sadan vuoden ajan olemme rakentaneet hyvinvointia pienillä ja suurilla arkisilla teoilla.

Mitä Miinat tekevät tänä päivänä?

  • Keräämme hygieniatuotteita ja neulomme villasukkia asunnottomille.
  • Vaalimme arvokasta ikääntymistä. Viemme iloa, musiikkia ja leivonnaisia palvelutaloihin.
  • Kohtaamme maahanmuuttajataustaisia perheitä. Kuulemme heidän tarinansa ja kokemuksensa Suomesta. Kokoonnumme laittamaan yhdessä ruokaa ja keskustelemaan.
  • Tapaamme päättäjiä ja eri sektoreiden toimijoita.
  • Vaikutamme, kirjoitamme ja puhumme naisten, perheiden, ikäihmisten ja vähävaraisten hyvinvoinnin puolesta.
  • Olemme EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston jäsenjärjestö.

Miinoja tarvitaan lisää!

Oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi ovat sitä, että jokaisen Suomessa asuvan perustarpeet täyttyvät riittävästi. Asuuko sinun sydämessäsi rohkea, oikeudenmukaisuuden puolesta toimiva Miina? Tule mukaan toimintaan!

Tästä pääset liittymisohjeisiin

Miinat ajan hermolla

Naisten poliittisen ja yhteiskunnallisen toiminnan vahvuus on syntynyt naisten tiiviistä kosketuksesta arkielämään, siksi erillinen naistoiminta on nykyisinkin tärkeää ja tarpeellista.

Yhdistys on kokoontunut noin kuukausittain keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista ja siitä, mitä voimme tehdä niiden parantamiseksi.

Jäsenkirjeellä olemme yhteydessä jäseniimme kevät- ja syyskauden alussa. Ajankohtaisimmat tiedot toiminnastamme löytyvät Facebook-sivultamme.

Yhdistys on asettanut omia jäseniä ehdolle kunnallisvaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Erilaiset vaalit ovat antaneet virikkeitä järjestää esim. ehdokkaille yleisötilaisuuksia. Lisäksi ehdokkaita ja päättäjiä on ollut puhumassa kuukausikokouksissa ja muissa tapahtumissa. Teemme myös vaalityötä.

Naisyhdistys on kantanut huolta nuorten saamisesta mukaan järjestötoimintaan ja aina kun on ollut mahdollista, niin on yhdessä etsitty ja tuettu nuoria naisia toimintaan ja päättäville paikoille.

Toimintamme painopisteitä

Lasten, naisten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeää. Naiset ovat saaneet syntyessään hyvin erilaiset eväät elämäänsä varten, mutta jokainen ihminen on arvokas, ainutlaatuinen ja tärkeä, syntyipä hän missä päin maailmaa tahansa. Suomessa olemme tottuneet ajattelemaan, että olemme pitkällä sukupuolten välisen tasa-arvon tiellä, mutta vielä on paljon tehtävää tasa-arvon edistämiseksi sekä meillä että muualla.

Asunnottomuus on suurempi häpeä naiselle kuin miehelle. Asuntoa vailla oleva nainen leimautuu huonoksi äidiksi, työssä käyminen vaikeutuu. Köyhyys ja kodittomuus tuovat vakavia ongelmia.

Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus asua omassa kodissaan niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista, se edistää terveyttä ja hyvinvointia. On aika suojella myös ikäihmisiä.

Erityisesti nuoret äidit lapsineen tarvitsevat ohjausta ja tukea. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rooli syrjäytymisriskin ennaltaehkäisijänä on tärkeä. Lapsen perusturvallisuus järkkyy irrallisuudesta. On lyhytnäköistä säästää lasten kustannuksella. Lasten aseman parantaminen on sijoitus parempaan tulevaisuuteen meille kaikille. Lasten psykiatrista hoitoa, kuntoutusta ja psykoterapiaa on karsittu jo liikaa. Jokaisella kunnalla on vastuu huolehtia pienten kuntalaistensa kaikinpuolisesta terveydestä ja hyvinvoinnista. Kun euroja jaetaan, ei pidä unohtaa pieniä ihmisiä.

Palvelut tulee kohdistaa oikeudenmukaisesti eniten apua tarvitseville. Syrjäytyminen on kaikkien ikäryhmien ongelma, ei anneta omien omaistemme unohtua yksinäisyyteen. Vaikka syrjäytyminen ei koskikaan juuri minua tai perhettäni, ei ole mukavaa elää kaupungissa, jossa osattomien ihmisten määrä kasvaa.

Työelämä

Henkilökunnan fyysinen ja henkinen hyvinvointi ja jaksaminen takaavat palveluiden laadun ja vaikuttavuuden. Kuntien työntekijöiden ikärakenne muuttuu, suuret ikäluokat lähtevät eläkkeelle. Suuri haaste kunnille tulee olemaan ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen.

Määräaikaisen työntekijän työsuhde on vakinaistettava, kun työ on pysyväisluonteista. Nuorilla naisilla täytyy olla mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan ilman paineita. Harmaantuva Suomi tarvitsee lisää lapsia.

Maahanmuuttajanaisten työttömyys on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestöön kuuluvien työttömyys. Koulutusta vastaavaa työtä on ollut vaikea saada, syynä on yleensä kielitaidon puute.

Vanhustenhoito kärsii hoitajapulasta, ammattitaitoista henkilöstöä ei ole tarpeeksi. Työ on vastuullista ja vaativaa kun resurssit eivät ole kohdallaan. Kunnalliset peruspalvelut on pidettävä voimissaan, niitä tarvitaan.