Tunnetko kotiäänestysmahdollisuuden?

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotut edellytykset on asetettu ennen kaikkea siksi, että äänestäjä itse kiinnittäisi huomiota siihen,… Continue Reading