Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2019

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. HUOM.… LUE LISÄÄ

Demarinaisten eduskuntavaaliohjelma 2019 Valppautta Siskot! on julkaistu

Tasa-arvo kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia ja vaurautta, minkä myötä perheiden hyvinvointi lisääntyy. Tasa-arvopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja linjakasta, jotta ihmiset voivat luottavaisina suunnitella elämäänsä ja perheen perustamista. Tulo- ja omaisuusverojen kasvu, terveyserot, koulutuksen jakautuminen sekä eriarvoisuus työelämässä ovat tärkeimmät muutosta vaativat… LUE LISÄÄ

EAPN Fin köyhyysverkoston esittely ja kevätkokous

Kevätkokous ja EAPN Fin köyhyysverkoston esittely Ystävät rakkaat, tervetuloa Naisyhdistyksen kevätkokoukseen 19.3.2018 klo 17 – 19 Ympyrätalon Rosson kabinettiin. Sääntömääräisten asioiden jälkeen keskustelemme sosiaalipoliittisen asiantuntijan, Tarja Pajusen, johdolla EAPN Fin köyhyysverkostosta: mikä se on, miten se toimii ja siihen liittymisestä. Tarja Pajunen… LUE LISÄÄ