Tasa-arvo ylläpitää ja rakentaa rauhaa

Helsingin Demarinaisten vetoomus Eu-vaaliehdokkaille

Työ tasa-arvon puolesta on työtä rauhan puolesta ja tasa-arvoinen yhteiskunta on rauhan tae. Feministinen politiikka tavoittelee ja parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, myös miesten ja poikien, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvo ei ole vain naiskysymys, vaan tasa-arvon eteen tehdystä työstä ja politiikasta hyötyvät kaikki ihmiset ja kansakunnat.

Eurooppa, maailma ja Suomi ovat tilanteessa, jossa populismi ja laitaoikeisto haastavat voimalla naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa monissa kysymyksissä. Populismin ja laitaoikeiston nousu ovat todellisia uhkia ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiselle sekä tasa-arvon edistämiselle ja yhteiskuntarauhalle Euroopassa ja koko maailmassa.

Sosialidemokratian tavoitteena on aina ollut muuttaa yhteiskuntaa purkamalla sen sukupuolittavat rakenteet, asenteet ja toimintatavat ja sekä edistää rauhaa. Nyt tämä kehityssuunta on vahvasti uhattuna ja tasa-arvo- ja ihmisoikeudet taantumassa. Tasa-arvokehityksen suunta myös Suomessa on huolestuttavaa. Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tasa-arvoindeksin mukaani Suomi on pudonnut vuoteen 2020 verrattuna neljänneltä sijalta kahdeksannelle.

Laajasti verkostoitunut, eri uskonnollisten ja poliittisten, vanhoillisten äärioikeistolaisten ja nationalistien tukema anti-gender-liike ja sen arvopohja haluaa purkaa erityisesti naisten oikeuksia palauttamalla naiset kotiin, perhemalliin, jossa mies vastaa perheen elättämisestä Tuon liikkeen ja sen arvopohjan kielteisiä vaikutuksia Euroopassa ja maailmalla on liberaalien arvojen parjaaminen kuten:
– Puolassa abortin kieltävä laki
– Sukupuolitutkimuksen opinto-ohjelmien lakkauttaminen Unkarissa
– Pro-life liike Yhdysvalloissa
– Unkari on jättänyt ratifioimatta Istanbulin sopimuksen, joka on tärkeä työkalu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan myös kansainvälisesti ja Turkki on eronnut sopimuksesta.

Anti-gender-liike, sen arvopohja ja toiminta, on vakava uhka demokratialle ja sananvapaudelle. Se on uhka erityisesti jo nyt heikommassa asemassa oleville, kuten naisille ja tytöille. Myös Suomessa käydään poliittista keskustelua muun muassa aborttioikeudesta.

Seuraava EU-komission ja -parlamentin kausi on haastava. Siihen vaikuttavat monet geopoliittiset valta- ja esim. laajentumis-/jäsenyysintressit sekä edellä kuvatut laita- ja äärioikeiston pyrkimykset. Niillä voi olla suuri heikentävä vaikutus naisten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon ja tätä kautta niin maiden sisäiseen kuin väliseen yhteiskuntarauhaan.

Helsingin Demarinaiset edellyttää, että EU-Parlamenttivaaleissa tasa-arvo- ja sukupuolten tasa-arvokysymykset nostetaan vahvasti esille Edellytämme, että kesäkuun 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa Sosialidemokraattinen puolue ja Helsingin piiri nostavat vahvasti esille tasa-arvon, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian toteutumisen ja edellyttävät EU-vaaliehdokkailta näiden arvojen ja asioiden laajaa esilläpitoa sekä käsittelemistä kampanjoissaan.

Lisäksi ehdokkaan tultua valituiksi on toimittava myös käytännössä tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta sekä vaadittava ja sovellettava toiminnassa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista!
Keskeisiä feministisiä esillä pidettäviä asioita ja tavoitteita ovat ihmis- ja demokraattisten perusoikeusrikkomusten tuomitseminen ja sanktioiden toimeenpano niitä rikkoville jäsenmaille
Istanbulin sopimuksen toimeenpano ja sen seuranta jäsenmaissa Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 päätöslauselman ja mm. Suomen uuden toimintaohjelman täytäntöönpano siten, että ei vain militaristinen näkökulma vaan laaja turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka otetaan huomioon neuvoteltaessa ja päätettäessä talous-, sosiaali-, ilmasto-, energia, tietoturva- ja rauhanneuvottelukysymyksistä
sukupuolten taloudellisen tasa-arvon, erityisesti palkkatasa-arvon, edistäminen lainsäädännöllä
sukupuolittuneen väkivallan ja viharikosten torjuminen ja kitkeminen EU-tason yhteisellä lainsäädännöllä mukaan lukien digitaalinen väkivalta, vihapuhe, maalittaminen, suurten digijättien vastuuseen saattaminen väkivaltaisten ja vihaa, seksuaalista alistamista ja sotaa lietsovien sisältöjen osalta.

Kuva: Tiia Häyry

ruusu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *